Berdasarkan kepada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996:

Peraturan 11- Fungsi Jawatankuasa

  1. Membantu dalam pembuatan kaedah-kaedah keselamatan dan kesihatan dan system kerja selamat;
  2. Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan;
  3. Menjalankan kajian tentang trend kemalangan, kemalangan nyaris, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja, dan hendaklah melaporkan kepada majikan apa-apa keadaan atau amalan yang tidak selamat atau tidak sihat di tempat kerja bersama-sama dengan cadangan untuk tindakan pembaikan; dan
  4. Mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan membuat cadangan kepada majikanbagi apa-apa penyemakan dasar itu.

Peraturan 18- Bantuan Jawatankuasa

Jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan hendaklah membantu majikan dalam apa-apa pertandingan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan, ceramah keselamatan dan kesihatan dan apa-apa kegiatan lain yang diadakan untuk menggalakan perjalanan kerja yang selamat di tempat kerja.

PENGERUSI

Prof. Dr. Md. Amin bin Md. Taff
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

AHLI

Prof. Dr. Suriani binti Abu Bakar
Timbalan Naib Canselor ( Penyelidikan & Inovasi)

YBrs. PPj. Kehormat (PA) Dr. Hajah Zainab binti Othman
Pendaftar

Mr. Mohamad Najib bin Haji Mohamed
Bendahari

Mdm. Siti Sumaizan Binti Ramli
Pustakawan

Ir. Zulkefly bin Mohd Yusof
Pengarah, Jabatan Pengurusan Pembangunan dan Harta Benda

Mejar (B) Mohd Ramli bin Othman
Penasihat Undang-Undang

En. Mohammad Faeez bin Mohamad Alias
Pengarah, Pusat Sukan

Dr. Noor Safina binti Ahmad Noor
Pengarah, Pusat Kesihatan Universiti

Dr. Mazuki bin Mohd Yasim
Pengarah, Pusat Kokurikulum

Pn. Hajah Norazizah binti Othman
CIO, Pusat Teknologi Maklumat

En. Helmi Zaifura b. Abdul Rahman
Ketua Timbalan Pendaftar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Pn. Nailah binti Mustaffa
Ketua Bahagian Keselamatan

Prof. Madya Dr. Mohd Nizam bin Nasrifan
Pengerusi Pengetua-Pengetua Kolej Kediaman

En. Azlan Al-Hafiz bin Mazlan
Penolong Pendaftar Kanan, Bahagian Pengangkutan

Prof. Madya Dr. Zahuri bin Khairani
Dekan Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif

Prof. Madya Dr. Mohd Hairy bin Ibrahim
Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan

Dr. Mohd Asri bin Mohd Noor
Dekan Fakulti Pengurusan dan Ekonomi

Prof. Madya Dr. Haniza Hanim binti Mohd Zain
Dekan Fakulti Sains dan Metematik

Prof. Madya Dr. Mohd. Kipli bin Abdul Rahman
Dekan Fakulti Muzik dan Seni Persembahan

Prof. Madya Dr. Abdul Rahim Bin Razalli
Dekan Fakulti Pembangunan Manusia

Prof. Madya Dr. Mazura @ Mastura Muhammad
Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi

Dr. Ridzwan bin Che Rus
Dekan Fakulti Teknikal dan Vokasional

Prof. Madya Dr. Abdul Rahim Bin Mohd Shariff
Dekan Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan

Dr. Muhammad Akramin bin Kamarul Zaman

En. Mohd Husyaini bin Hashim
PRESTASI (Persatuan Kakitangan Pengurusan dan Profesional)

En. Saiful Lizan bin Mohd Lajis
KPA (Kesatuan Pegawai Am)

En. Mohd Fitri b. Ab Ghani
KPA (Kesatuan Pegawai Am)

SETIAUSAHA

Prof. Madya Dr. Marinah binti Awang
Pengarah, Bahagian Pengurusan Risiko & Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.